De regels over belastingrente zijn streng. Zeker in vergelijking tot de rente op een spaarrekening is de rente die je aan de belastingdienst moet betalen erg hoog. Voor alle belastingen geldt vanaf 2024 het tarief van 7,5% (afhankelijk van de ECB-rente), met uitzondering van de vennootschapsbelasting waarvoor 10% (afhankelijk van de ECB-rente) geldt. Je moet dus kritisch zijn op je voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf. Controleer je voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf 2023. Blijkt dat je over 2023 moet bijbetalen? Vraag dan om een aanpassing van de voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf 2023. Hiermee kan je belastingrente voorkomen.

Let op! Belastingrente kan je voorkomen door vóór 1 mei 2024 de definitieve aangifte in te dienen of vóór deze datum een voorlopige aanslag aan te vragen.

Uiteraard kunnen wij je behulpzaam zijn bij het aanvragen of wijzigen van de voorlopige aanslag. Geef dan de geschatte winst voor 2023 tijdig aan ons door.

Bron: | Register Belastingadviseurs | 01-12-2023